Update maatregelen 23/7/2020

Beste patiënt,

Nu de cijfers opnieuw de hoogte in gaan willen we toch nog even benadrukken hoe belangrijk het is dat we ons met z'n allen aan de regels houden!

Wij blijven in de praktijk voorlopig de normale zorg verder aanbieden maar willen toch graag nog jullie aandacht voor enkele zaken:


CONSULTATIES

Vanaf 27/7 keert dr. Liesbeth Cuyckens terug uit zwangerschapsverlof. Dr. Van Der Burght en dr. Anseeuw zullen dan geen consultaties meer doen. Dr. Haesaert blijft als vaste arts aan boord.

Verspreid over de week zijn blokken voor ochtend-, namiddag- en avondconultaties voorzien bij de 3 verschillende artsen. Om de kans op besmetting te minimaliseren, wordt extra tijd voorzien tussen iedere patiënt om de praktijk te ontsmetten en het contact tussen mensen in de wachtzaal te beperken. Daardoor is het aantal consultatiemomenten nog steeds beperkter.

U kan online of telefonisch een afspraak maken. Afspraken die per telefoon worden aangevraagd, gebeuren bij voorkeur tussen 8 en 12. U komt dan terecht bij het secretariaat en op die manier worden de consultaties zo min mogelijk gestoord.

Zowel online als telefonisch zal u altijd gevraagd worden om de reden van consultatie te vermelden.

Mogen wij u vragen om NIET naar de praktijk te komen met klachten van koorts, hoest, kortademigheid, keelpijn, hoofdpijn, pijn op de borst, verdwijnen van reukzin, ervaren van vreemde smaak in de mond, verkoudheid,.... In deze gevallen dient u altijd eerst telefonisch contact te hebben met de arts.


TESTEN OP CORONA?

Ondertussen zijn wij ook in de mogelijkheid om te testen via neuswisser/keel-neuswisser. Voorlopig testen wij enkel nog asymptomatische patiënten, bv. mensen die een test moeten ondergaan voor een operatie.

Bij een vermoeden van een Covid 19 infectie zal uw arts u wel nog steeds telefonisch doorverwijzen naar het triagecentrum. Dit om het aandeel van 'zieke' patiënten in de praktijk zo laag mogelijk te houden.

Testen op antilichamen in het bloed kan enkel indien u voldoet aan de criteria (te lezen op website sciensano). Zoniet kan uw arts de testing niet aanvragen.


HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kan u nog steeds, bij voorkeur voor 10u, aanvragen op het gekende telefoonnummer (09/312.33.44). Wij vragen nog meer dan anders om dit enkel te doen wanneer u door ziekte of door immobiliteit niet naar de praktijk kan komen en uitsluitend voor dringende zaken. Chronische routine huisbezoeken worden indien mogelijk nog zo veel mogelijk uitgesteld en vervangen door een telefonisch contact.


TELEFONISCHE CONSULTATIES

Hebt u een medische vraag waarvan u denkt dat uw arts u mogelijk ook telefonisch kan adviseren, laat dan tussen 8 en 12u uw gegevens achter bij Hilde, onze onthaalmedewerkster. Uw arts zal u in de loop van de dag zelf contacteren. Gelieve zo weinig mogelijk na 12u te bellen, tenzij voor dringende medische problemen. Dit om de consultaties zo weinig mogelijk te storen en om zo vlot mogelijk te kunnen werken.


VOORSCHRIFTEN MEDICATIE

Heeft u enkel voorschriften voor uw chronische medicatie nodig, dan kan u dit ook vragen zonder op consultatie te komen. Hierdoor blijven de consultatiemomenten open voor de mensen die ook een medische klacht hebben. U doet dit bij voorkeur door tussen 8 en 12u te bellen naar Hilde, onze onthaalmedewerkster. Of door te mailen naar eb.demirvagnestrasiuh@tcatnoc .

Uw arts zal echter steeds beslissen of deze medicatie kan worden voorgeschreven zonder u te zien. Afhankelijk van het type medicatie of uw medische problematiek kan het toch zijn dat u zal uitgenodigd worden om langs te komen op consultatie. Voor sommige medicatie is nu eenmaal een regelmatige controle nodig. U krijgt van ons binnen 2 werkdagen een antwoord terug. Hilde zal u dan laten weten wanneer u de voorschriften mag komen ophalen.

Hou er rekening mee dat dit een tijdelijke maatregel is i.h.k.v. de corona-epidemie. Normaal mogen wij wettelijk geen voorschriften afleveren zonder de patiënt te zien. Graag dus uw begrip wanneer deze maatregel wordt stopgezet. U hoeft hiervoor niet te betalen. De mutualiteit voorziet hiervoor tijdelijk een vergoeding.

Mogen wij bovendien met aandrang vragen om dit emailadres niet te gebruiken om medische vragen te stellen. Wij doen geen consultaties via email!


VOORZORGSMAATREGELEN

Het dragen van een mondmasker is verplicht van zodra u de praktijk binnen komt tot op het moment dat u de praktijk weer buiten gaat.

Kom zo goed mogelijk op tijd.

Was thuis uw handen en ontsmet deze wanneer u binnen komt in de praktijk.


Vriendelijke groeten,

Valerie, Liesbeth, Liesbeth en HildeTien regels voor een veilige herstart