Covid testen voor vertrek naar het buitenland

Beste patiënt,

Wij krijgen de laatste weken heel wat vragen ivm afname van PCR testen voor vertrek op vakantie, vandaar dit bericht:

 • Wie info nodig heeft over de te treffen maatregelen voor vertrek naar het buitenland, verwijzen wij graag naar de daartoe bevoegde instanties: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ of de reisorganisator. 
 • Wie meer info wil over het covid-certificiaat verwijzen wij graag door naar: https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat 
 • Wie een PCR test moet voorleggen, kan een afspraak maken in een testcentrum.
  • CRI (Industriepark Zwijnaarde 3) via 09/329.23.00
  • Labo UZ Gent via 09/332.12.30 of www.mijnuzgent.be
  • Labo Medina (Gent) via 09/371.49.06
  • Prikcentrum Maenhout Ronse via 056/60.02.66 of www.prikcentrum.be
  • Medilab (Gordunakaai) via 09/222.02.72
  • Labo Iliano (Destelbergen) via 09/228.19.70
  • Indien de labo's geen plaats meer hebben verwijzen wij u door naar het triagecentrum van Oudenaarde. Via www.afspraken.be (zoekopdracht triagepost corona Oudenaarde, covid reistesten Vlaamse Ardennen) kan u zelf, zonder code, een afspraak maken. 
 • Afspraken voor PCR testen op de praktijk ikv vertrek op vakantie kunnen tot zeer last minute worden geannuleerd door ons indien de capaciteit en de normale patiëntenzorg in het gedrang komt.
 • Wie een antistof- bepaling nodig heeft kan ook informeren in de bovenstaande labo's of kan daarvoor eventueel een afspraak maken in de praktijk voor een niet nuchter labo.


Dank voor uw begrip,

Uw huisartsen

Update maatregelen 20/01/2021

Beste patiënt,


Wij blijven in de praktijk voorlopig de normale zorg verder aanbieden maar willen toch graag nog jullie aandacht voor enkele zaken:


CONSULTATIES

Verspreid over de week zijn blokken voor ochtend-, namiddag- en avondconultaties voorzien bij de 3 verschillende artsen. Om de kans op besmetting te minimaliseren, wordt extra tijd voorzien tussen iedere patiënt om de praktijk te ontsmetten en het contact tussen mensen in de wachtzaal te beperken. Daardoor is het aantal consultatiemomenten nog steeds beperkter.

U kan online of telefonisch een afspraak maken. Afspraken die per telefoon worden aangevraagd, gebeuren bij voorkeur tussen 8 en 12. U komt dan terecht bij het secretariaat en op die manier worden de consultaties zo min mogelijk gestoord.

Zowel online als telefonisch zal u altijd gevraagd worden om de reden van consultatie te vermelden.

Mogen wij u vragen om NIET naar de praktijk te komen met klachten van koorts, hoest, kortademigheid, keelpijn, hoofdpijn, pijn op de borst, verdwijnen van reukzin, ervaren van vreemde smaak in de mond, verkoudheid,.... In deze gevallen dient u altijd eerst telefonisch contact te hebben met de arts.


TESTEN OP CORONA?

Bij klachten die kunnen passen bij een Covid 19 infectie of wanneer u contact heeft gehad met een besmette persoon zal de arts telefonisch oordelen of een test nodig is.

De arts beslist wanneer test moet worden afgenomen cfr de meest recente richtlijnen en zal ook beslissen waar u terecht kan voor testing. Testing kan in het triagecentrum te Oudenaarde en eventueel ook in de praktijk. Wanneer het echter te druk is in de praktijk en er niet voldoende gespreid kan worden tussen 'covid - verdachte patiënten' en 'niet covid- verdachte patiënten' dan zal u steeds worden verwezen naar het triagecentrum.

In de praktijk wordt enkel getest via de klassieke PCR test. Er wordt (voorlopig) niet gewerkt met sneltesten.

Testen op antilichamen in het bloed kan enkel indien u voldoet aan de criteria (te lezen op website sciensano). Zoniet kan uw arts de testing niet aanvragen.


HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kan u nog steeds, bij voorkeur voor 10u, aanvragen op het gekende telefoonnummer (09/312.33.44). Wij vragen nog meer dan anders om dit enkel te doen wanneer u door ziekte of door immobiliteit niet naar de praktijk kan komen en uitsluitend voor dringende zaken. Chronische routine huisbezoeken worden indien mogelijk nog zo veel mogelijk uitgesteld en vervangen door een telefonisch contact.

Huisbezoeken aangevraagd na 10u kunnen niet steeds worden gegarandeerd.


TELEFONISCHE CONSULTATIES

Hebt u een medische vraag waarvan u denkt dat uw arts u mogelijk ook telefonisch kan adviseren, laat dan tussen 8 en 12u uw gegevens achter bij Hilde, onze onthaalmedewerkster. Uw arts zal u in de loop van de dag zelf contacteren. Gelieve zo weinig mogelijk na 12u te bellen, tenzij voor dringende medische problemen. Dit om de consultaties zo weinig mogelijk te storen en om zo vlot mogelijk te kunnen werken.


VOORSCHRIFTEN MEDICATIE

Heeft u enkel voorschriften voor uw chronische medicatie nodig, dan kan u dit ook vragen zonder op consultatie te komen. Hierdoor blijven de consultatiemomenten open voor de mensen die ook een medische klacht hebben. U doet dit bij voorkeur door tussen 8 en 12u te bellen naar Hilde, onze onthaalmedewerkster. Of door te mailen naar eb.demirvagnestrasiuh@tcatnoc .

Uw arts zal echter steeds beslissen of deze medicatie kan worden voorgeschreven zonder u te zien. Afhankelijk van het type medicatie of uw medische problematiek kan het toch zijn dat u zal uitgenodigd worden om langs te komen op consultatie. Voor sommige medicatie is nu eenmaal een regelmatige controle nodig. U krijgt van ons binnen 2 werkdagen een antwoord terug op uw mail. Hilde zal u dan laten weten wanneer u de voorschriften mag komen ophalen.

Hou er rekening mee dat dit een tijdelijke maatregel is i.h.k.v. de corona-epidemie. Normaal mogen wij wettelijk geen voorschriften afleveren zonder de patiënt te zien. Graag dus uw begrip wanneer deze maatregel wordt stopgezet. U hoeft hiervoor niet te betalen. De mutualiteit voorziet hiervoor tijdelijk een vergoeding.

Mogen wij bovendien met aandrang vragen om ons emailadres niet te gebruiken om medische vragen te stellen. Wij doen geen consultaties via email!


VOORZORGSMAATREGELEN

Het dragen van een mondmasker is verplicht van zodra u de praktijk binnen komt tot op het moment dat u de praktijk weer buiten gaat.

Kom zo goed mogelijk op tijd.

Was thuis uw handen en ontsmet deze wanneer u binnen komt in de praktijk.


Vriendelijke groeten,

Valerie, Liesbeth, Liesbeth en HildeTien regels voor een veilige herstart