Update corona maatregelen 1/5/2020

Beste patiënt,

In navolging van de richtlijnen van de overheid, start vanaf 4 mei de normale zorg opnieuw voorzichtig op in onze praktijk. Er zal ietwat anders gewerkt worden dan normaal om een zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden in een veilige omgeving. U hoeft dus geen schrik te hebben om langs te komen op consultatie. Ook consultaties in het ziekenhuis zijn volkomen veilig. Elke arts dient zich aan de opgelegde regels te houden en bovendien worden in ziekenhuizen de patiëntenstromen (Corona vs geen corona) zeer goed gescheiden. Laat het Coronavirus niet in de weg staan van een goede medische zorg!

We rekenen echter wel op uw medewerking om de opstart in onze praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen. Lees daarom onderstaande grondig door.


CONSULTATIES

Verspreid over de week zijn blokken voor ochtend-, namiddag- en avondconultaties voorzien. U kan voorlopig nog geen online afspraken maken. Neemt steeds tussen 8 en 12 telefonisch contact op om een afspraak te plannen.

Om de kans op besmetting te minimaliseren, wordt extra tijd voorzien tussen iedere patiënt om de praktijk te ontsmetten en het contact tussen mensen te beperken. Daardoor is het aantal consultatiemomenten nog steeds beperkt. Uw arts zal steeds werken met een mondmasker en zo nodig ook handschoenen dragen. Dit alles vergt een extra inspanning, die met plezier wordt gedaan, maar voor een goede gang van zaken rekenen we ook op jullie! Gelieve de ‘10 regels voor een veilige herstart’ goed na te leven. (onderaan deze tekst)


HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kan u nog steeds, bij voorkeur voor 10u, aanvragen op het gekende telefoonnummer (09/312.33.44). Wij vragen nog meer dan anders om dit enkel te doen wanneer u door ziekte of door immobiliteit niet naar de praktijk kan komen en uitsluitend voor dringende zaken. Chronische routine huisbezoeken worden indien mogelijk nog zo veel mogelijk uitgesteld en vervangen door een telefonisch contact.


TELEFONISCHE CONSULTATIES

Hebt u een medische vraag waarvan u denkt dat uw arts u mogelijk ook telefonisch kan adviseren, laat dan tussen 8 en 12u uw gegevens achter bij Hilde, onze onthaalmedewerkster. Uw arts zal u in de loop van de dag zelf contacteren. Gelieve zo weinig mogelijk na 12u te bellen, tenzij voor dringende medische problemen. Dit om de consultaties zo weinig mogelijk te storen en om zo vlot mogelijk te kunnen werken.


VOORSCHRIFTEN MEDICATIE

Heeft u enkel voorschriften voor uw chronische medicatie nodig, dan kan u dit ook vragen zonder op consultatie te komen. Hierdoor blijven de consultatiemomenten open voor de mensen die ook een medische klacht hebben. U doet dit bij voorkeur door tussen 8 en 12u te bellen naar Hilde, onze onthaalmedewerkster. Of door te mailen naar eb.demirvagnestrasiuh@tcatnoc .

Uw arts zal echter steeds beslissen of deze medicatie kan worden voorgeschreven zonder u te zien. Afhankelijk van het type medicatie of uw medische problematiek kan het toch zijn dat u zal uitgenodigd worden om langs te komen op consultatie. Voor sommige medicatie is nu eenmaal een regelmatige controle nodig. U krijgt van ons binnen 2 werkdagen een antwoord terug.

De voorschriften kan u zelf afdrukken en meenemen bij de apotheek. Hou er rekening mee dat dit een tijdelijke maatregel is i.h.k.v. de corona-epidemie. Normaal mogen wij wettelijk geen voorschriften afleveren zonder de patiënt te zien. Graag dus uw begrip wanneer deze maatregel wordt stopgezet. U hoeft hiervoor niet te betalen. De mutualiteit voorziet hiervoor tijdelijk een vergoeding.

Mogen wij met aandrang vragen om deze emailadressen niet te gebruiken om medische vragen te stellen. Wij doen geen consultaties via email!


TESTEN OP CORONA?

Voorlopig kan nog niet getest worden op corona in de praktijk! Het heeft dus geen zin om hiervoor een afspraak te vragen. Mensen die mogelijks klachten vertonen van corona infectie zullen, indien nodig, nog steeds worden doorverwezen voor onderzoek en eventuele testing.


AFWEZIGHEID DR CUYCKENS

Zoals te lezen valt onder topic 'nieuws' is dokter Liesbeth Cuyckens momenteel in moederschapsrust tem eind juli. De voorziene vervanging start voorlopig nog niet op. Dr. Valerie Daneels zal trachten u zo goed mogelijk te helpen, maar gelieve begrip te hebben voor de uitzonderlijke situatie.


Hou het veilig en draag zorg voor elkaar!

Vele groeten

Valerie, Liesbeth en Hilde


Tien regels voor een veilige herstart

Update corona maatregelen 8/4/2020

Beste patiënten,

Het is momenteel nog steeds niet mogelijk om zelf een afspraak in te boeken in onze online agenda's. De consultaties en huisbezoeken blijven tot het absolute minimum beperkt, cfr de huidige maatregelen opgelegd door de overheid. Wij proberen zoveel als mogelijk per telefoon te helpen. Wie denkt een dringend probleem te hebben dat niets te maken heeft met het corona virus kan ons telefonisch contacteren en dit liefst tussen 8u en 8u30. Uw arts zal dan inschatten of het al dan niet nodig is om u op consultatie te zien. Dringende consultaties zullen hoofdzakelijk in de voormiddag plaatsvinden. Niet- dringende hulpverlening wordt nog steeds uitgesteld naar een later tijdstip.

Patiënten met koorts en/of verkoudheidsklachten bellen ons best op tussen 11 en 12. Wij trachten het probleem dan zo grondig mogelijk telefonisch in te schatten en mensen die wij onvoldoende telefonisch kunnen inschatten worden nog steeds door ons doorverwezen naar de corona consultatieposten in Oudenaarde (tussen 13 en 17u). U kan daar zelf geen afspraak maken! U moet worden doorverwezen door uw huisarts. U zal daar niet worden getest op Corona, tenzij u ernstig ziek bent of u ziek bent en werkt in de zorgsector.

Mensen die iets moeten komen ophalen of afgeven: dit kan elke dag tussen 8 en 11.

Mensen die een afspraak hebben gekregen in de praktijk: probeer zo stipt mogelijk op tijd te komen en uw bezoek zo kort mogelijk te houden. Dit om ervoor te zorgen dat u niet met meerdere mensen tegelijk in de wachtzaal zit.

Mensen die bellen: we weten dat het soms moeilijk is om binnen te geraken maar blijf gewoon even proberen! Doordat we onze telefoonmomenten groeperen kan het op die momenten soms drukker zijn maar iedereen zal worden geholpen. We moeten dit echter op die manier doen om niet constant gestoord te worden tijdens de consultaties en mensen dus niet te lang in de wachtzaal te laten wachten. 

De uurroosters werden nogmaals licht aangepast om alles zo werkbaar mogelijk te houden:

 • 8 – 8.30: telefonisch bereikbaar voor het maken van afspraken, voor resultaten
 • 8.30 – 11u: consultaties, wij nemen geen telefoons aan tenzij heel dringend
 • 11 – 12u: telefonisch consultaties en vragen
 • 12 – 13u: wij maken administratie in orde 
 • 13 – 14u: wij zijn in middagpauze/overleg
 • 14 – 16u: dringende huisbezoeken + wij bellen mensen op die we beloofd hebben terug te bellen
 • 16 – 17u: telefonische consultaties en vragen
 • 17 – 19u: tijdelijk geen avondconsultaties, wij bellen iedereen op die we beloofd hebben terug te bellen en doen het nodige papierwerk om iedereen in orde te brengen voor werkgever/apotheek
 • Vanaf 19u : wachtdienst. ECHTER: gelieve de dokter van wacht enkel te bellen voor heel dringende zaken!


Bedankt voor jullie begrip! Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.

Als iedereen zich houdt aan de regels van de overheid dan kunnen we zoveel mogelijk levens redden en dan kunnen we hopelijk snel weer naar onze normale levens.


Vele groeten

dr. Valerie en dr. Liesbeth

Update corona maatregelen

Beste patiënten,

Het is momenteel niet meer mogelijk om zelf een afspraak in te boeken in onze online agenda's. Wie gezien wil worden door een arts moet ons telefonisch contacteren en dit liefst tussen 8u en 8u30. Uw arts zal dan inschatten of dit al dan niet nodig en mogelijk is.

De consultaties en huisbezoeken worden tot het absolute minimum beperkt. Wij proberen zoveel als mogelijk per telefoon te helpen. Patiënten met verkoudheidsklachten die wij onvoldoende telefonisch kunnen inschatten worden vanaf vandaag 19/03 door ons doorverwezen naar de corona consultatieposten in Oudenaarde. U kan daar zelf geen afspraak maken! U moet worden doorverwezen door uw huisarts. U zal daar niet worden getest op Corona.

De uurroosters werden nogmaals aangepast:

 • 8 – 8.30: telefonisch bereikbaar voor afspraken
 • 8.30 - 10u: consultaties, wij nemen geen telefoons aan tenzij heel dringend.
 • 10 – 12u: telefonisch consultaties en vragen
 • 12 – 14u: wij zijn in middagpauze/overleg en nemen geen telefoons aan.
 • 14 – 16u: dringende huisbezoeken + wij bellen mensen op die we beloofd hebben terug te bellen + wij maken administratie in orde
 • 16 – 17u: telefonische consultaties en vragen
 • 17 – 19u: avondconsultaties
 • Vanaf 19u : wachtdienst. ECHTER: gelieve de dokter van wacht enkel te bellen voor heel dringende zaken!


Bedankt voor jullie begrip! Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.

Als iedereen zich houdt aan de regels van de overheid dan kunnen we zoveel mogelijk levens redden en dan kunnen we hopelijk snel weer naar onze normale levens.


Vele groeten

dr. Valerie en dr. Liesbeth

Beste patiënten,

Gezien de huidige Corona situatie zijn wij in de praktijk genoodzaakt om de zaken anders aan te pakken dan normaal. Dit om zowel u als onszelf te beschermen en toch iedereen correcte zorg te kunnen blijven aanbieden.

Daarom gelden vanaf maandag 16.03.2020 volgende regels.

 • Maak geen onnodige afspraken in de online agenda!!
  • Niet- dringende zaken (jaarlijks bloedonderzoek, klachten die al weken bestaan, enz) kunnen wachten tot later
  • Bij de minste klachten van verkoudheid (neusloop, keelpijn, oorpijn, hoest,…) of koorts blijft u thuis!
  • Wie zonder medicatie valt kan ons bellen en dan geven wij u een afspraak of een voorschrift naargelang de situatie
  • Noteer altijd een reden van afspraak en uw telefoonnummer.
 • Wij proberen het aantal patiëntencontacten tot een absoluut minimum te beperken!
  • Chronsiche huisbezoeken en consultaties zullen worden verplaatst naar een latere datum
  • Wie zich verkouden voelt of koorts heeft zal een telefonisch consult krijgen en een attest arbeidsongeschiktheid van 7 dagen
 • Telefoneer ons bij vragen tussen 11u en 13u of tussen 16u en 17u. Gelieve ons tussendoor niet te storen.
 • Net als de overheid benadrukken wij: wie zich goed voelt, niet ziek is en geen koorts heeft: Blijf werken aub!
  • Er zullen geen attesten worden geschreven voor mensen die geen klachten hebben.


Hieronder nog onze nieuwe vereenvoudigde uurroosters:

 • 8 – 8.30: telefonisch bereikbaar voor afspraken
 • 8.30 - 11u: consultaties, wij nemen geen telefoons aan tenzij heel dringend.
 • 11 – 13u: telefonisch consultaties en vragen
 • 13 – 14u: wij nemen 1u middagpauze en nemen geen telefoons aan.
 • 14 – 16u: dringende huisbezoeken + wij bellen mensen op die we beloofd hebben terug te bellen
 • 16 – 17u: telefonische consultaties en vragen
 • 17 – 19u: avondconsultaties
 • Vanaf 19u : wachtdienst. ECHTER: gelieve de dokter van wacht enkel te bellen voor heel dringende zaken!


Deze regels blijven van toepassing tot tegenbericht.

We willen u allen danken om begrip te tonen voor de situatie, om thuis te blijven, om zorg te dragen voor uzelf en voor elkaar.

Vele groeten,

Dr. Liesbeth en dr. Valerie